Đã đóng

vmware

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $214 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Installation, Configuration and Administration of Esxi 5.0 on IBM Blade centers

Performed Troubleshooting of physical/Virtual Hardware (VMware Esxi)

Creation of VMs and managing the resources

P2V Knowledge with Standalone Converter

Experience in monitoring, performing Health checks, installing patches and upgrading Hardware

Experience working on Virtual Infrastructure, V sphere client and setting up ESXi in the virtual Environment

Installing and Configuring Vsphere Data Protection Software

IBM Blade Center S, HP Proliant DL580G5

Providing L2 support for datacenter servers

Managing VMware Infrastructure Environment with 100 plus guest operating systems like windows servers

Managing Virtualization Environment using Esxi, Vcenter, and Vsphere Web Client

Creating and Maintaining Virtual machines, Templates and Clones

Configuring NIC Teaming in Esxi host for Managing Server load balance

Creating and Maintaining Virtual machines and installing VM tools into VM’s

Planning and Implementing Fixes / Patches using Update Manager

Having knowledge in Configuring and Maintains of VMware High Availability

Creating and Restoring a Backup with Veeam Backup and Restore

Troubleshooting Virtual Machines Issues. Configuring Alarms, Templates

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online