Đã đóng

Add animations, computer AI and tutorial to unity game

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $257 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I am looking for a unity developer to add around 7 animations to my unity game, along with 4 new map backgrounds.

Add a slideshow tutorial at the start of the game, and update the computer AI not to be random and have an easy, medium and hard setting.

Full details will be provided in chat.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online