Đã đóng

Android app fix and small changes need done urgently

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $185 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I have an android app (source code available) that is to be fixed and certain very quick and small changes are to be made, after which I need this to be built so that I can upload on playstore.

Required tasks are small such as changing logo, removing certain pages, placing text and images and building the version.

Required urgently. Don't reply if you are not available to work for the next 3-4 days on regular basis, including weekend.

Propose your competitive hourly rate, considering this a work of up to 15 hours.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online