Đã đóng

App for android and iPhone

Dự án này đã được trao cho Yknox với giá $618 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

hello.

I need an app for android and iPhone.

the app will display data from my server.

the data is stored using MySQL.

it will have a:

Login/logout page, Add Monitors, Play an alarm if monitor is triggered, change alarm settings, displaying charts, and backup user settings to MySQL db (this is most of it.)

need to build also: api for getting data from MySQL db,

simple backend for managing the users.

app for android and iPhone.

i will need the source code.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online