Browser With Javacript Url Injection

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I want a full source of a regular browser ( can be chrome or firefox, any code you find on internet ) but I want to inject a javascript url in all pages opened in that browser, I already tried Tampermonkey for android to do this job, but isn't working well. So I decide to build my own browser with this functionality, inject a javascript url in each page. You can use any open source projects that you find on internet, I just want to inject a specific url with javascript code in each page opened.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online