Đã đóng

Browser With Javacript Url Injection

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €182 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I want a full source of a regular browser ( can be chrome or firefox, any code you find on internet ) but I want to inject a javascript url in all pages opened in that browser, I already tried Tampermonkey for android to do this job, but isn't working well. So I decide to build my own browser with this functionality, inject a javascript url in each page. You can use any open source projects that you find on internet, I just want to inject a specific url with javascript code in each page opened.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online