Đã đóng

Build LMS feature on Moodle -- 2

Dự án này đã được trao cho syncnologies với giá ₹944 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹400 - ₹750 INR / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Our company uses Moodle for corporate training.

It requires 2 key feature for android app of Moodle,

1. Login with G+ (we have used OAuth plugin)

2. Deep linking

Other minute changes will be discussed once we get in touch with the developer.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online