Đã đóng

Bulk SMS Server without GSM interface

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €178 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Need bulk sms server :

- Need a app that can send sms using Android Phone conected to PC ( no SMS Getway / Interface ) - using a SIM

- Need to import from excel

- Export info with reports .

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online