Đã đóng

Customize Owncloud Client Apps

Dự án này đã được trao cho waheni với giá $277 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Customize the following Owncloud clients:

- Desktop: [url removed, login to view] (build for Windows and Mac)

- Android: [url removed, login to view] (Example PR: [url removed, login to view])

- [url removed, login to view]

Tasks:

- Change all owncloud logos.

- Change all hard coded URLs from [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

Acceptance criteria (in this order)

- The github repos with the modifications (public repos forked from owncloud is fine)

- Binaries for Windows and Mac clients.

- Apk and ipa packages.

- Clients have been tested by our QA members.

- Apps published in Play and App(mac) stores. We accept your Apple developer account if you want to become the maintainer of the app, as long as the code is in Github, TBD at time of delivery.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online