Đã đóng

Developpeur Mobile qui comprend le français

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1064 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

je cherche quelqu'un a créer une application mobile de chat, pour les utilisateurs une application pour la service clientèle qui réponds et une partie administrateur qui gère le tout avec l'archivage des conversations .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online