Đã đóng

Help me to deploy my Android App on Google app

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 USD / hour
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Help me to deploy my Android App on Google app. Can u do this using Team Viewer? Because I want to notice the steps

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online