IOS and Android Native apps development

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 46

Mô Tả Dự Án

Looking for complete end to end application development from scratch. Design includes live data streaming

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online