Đã hoàn thành

Integration of Admob native ads and rewarded interstitials/videos

Dự án này đã kết thúc thành công bởi NikaKurdadze với giá $500 USD trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I am looking for a developer to update an existing word game app. Currently app supports admob banner and regular interstitials. I want the app updated to native ads and admobs rewarded vidoes/interstitials.

E.g. some word games are unlocked for all users. Some games need to be unlocked by either playing more of the free games or watching a rewarded video.

Please only apply for the job, if you have sufficiant knowledge about the integration of admob (especially the rewarded video part!!).

FYI, I am not a developer myself (only a marketer) and I am not into "tech-talk".

The outcome should be a working templete, that I can use for multiple apps.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online