Integration of Admob native ads and rewarded interstitials/videos

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 42

Mô Tả Dự Án

I am looking for a developer to update an existing word game app. Currently app supports admob banner and regular interstitials. I want the app updated to native ads and admobs rewarded vidoes/interstitials.

E.g. some word games are unlocked for all users. Some games need to be unlocked by either playing more of the free games or watching a rewarded video.

Please only apply for the job, if you have sufficiant knowledge about the integration of admob (especially the rewarded video part!!).

FYI, I am not a developer myself (only a marketer) and I am not into "tech-talk".

The outcome should be a working templete, that I can use for multiple apps.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online