Đã đóng

Interactive App that can run on android, iphone and web

Dự án này đã nhận được 124 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2761 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
124
Mô tả dự án

I need to create an app. I have the initial ux done

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online