Đã đóng

Java Program to read and display data from ELM327 OBD II (OBD2) connector

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9233 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Java Program to read and display data from ELM327 OBD II (OBD2) connector.

Retrieves data every second and displays results on screen.

**Process:**

- Ask user for input of a number.

- Connect to ELM327 (OBDII on board diagnostics for vehicles) device via Bluetooth or USB (need functionality for both).

- Send command to start device and pull data every second.

- Perform a number of simple calculations with data from the ELM327 and the inputted number.

- Show the results on screen updating every second.

This needs to be done within 1 week - please do not bid if you cannot complete in 1 week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online