Đã Đóng

Mobile development

I need a mobile site. I would like it designed and built.

Kỹ năng: Android

Xem thêm: need mobile music site, need mobile site ipad, need mobile app development, mobile dialer built vpn, site hotschedules mobile, need mobile phone projects, need mobile website built, need mobile application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13449081

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1133 cho công việc này

YonTech

Hello Sir, We are Yontech softwares. We work in mobile applications , web applications , website development & design etc. We have expertise in working in Java , Android , PHP etc. Android Projects - - Adiv Thêm

₹1250 INR trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6
visoftech62

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
1.8
₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0