Đã đóng

Native android mobile app development

Dự án này đã nhận được 159 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 AUD / hour
Tổng đặt giá
159
Mô tả dự án

I have a part complete native android application.

Looking for an experienced Android developer to work alongside existing team to complete the app.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online