Nav Drawer in Base Activity

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

Is it possible somehow to add Nav. Drawer in BaseActivity(custom class) and then every other activity will extend BaseActivity inorder to have the Navigation Drawer ?

I just need sample code.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online