Đã đóng

Nav Drawer in Base Activity

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 USD / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Is it possible somehow to add Nav. Drawer in BaseActivity(custom class) and then every other activity will extend BaseActivity inorder to have the Navigation Drawer ?

I just need sample code.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online