Đã đóng

Need reskin few screens of my Ionic app.

Dự án này đã được trao cho sdey81 với giá $50 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 CAD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Need reskin few screens of my Ionic app for iOS only.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online