Đã đóng

Need reskin screens of my Ionic app

Dự án này đã được trao cho raghavi92 với giá $45 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $60 CAD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I want to change the designs of the my phone-gap app.

I will provide all designs so phone-gap developer just need to apply it.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online