Còn mở

Needing help with a location based Android application that I'm writing - Using FIREBASE and GEOFIRE

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $130 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hey there,

I'm currently writing an android program, whereby I'm connecting a user (customer) and another party (the vendor) together, using geolocation. As of now I'm using Firebase to store the location of both users and have had success in sending, passing and retrieving this information.

I require a fire base and Android expert to assist me with some issues that I am having. It's a quick job for someone who's experienced.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online