Đã đóng

Update Android Emoji app

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1257 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

Hello guys

I am looking for talented android developer can improve my app called "EmojiMe". iphone app is working fine on app store now. I will prefer someone who has rich skills in photo editing.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online