Đã đóng

Write an Android (and optionally iOS) Console application

Dự án này đã được trao cho monoLancer với giá $588 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Program asks from WebService function (with parameter 0) a collection, which describes (size, color, icon, isEnabled, and id) the buttons to be shown on screen. Selected button's Id is sent back to server using the WebServive function, which returns a collection for next buttons to shown on the screen.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online