Đã đóng

Write an iOS+Android Game

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53978 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50000 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Need to build car racing game. with high resolution, but lesser complexities and lesser functionalities. The game must work on iPhone+iPad and Android (Native games for both platforms). More details to shortlisted candidates. Please list your developed games to qualify yourself.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online