Đã đóng

accomplishing all tasks to get "r_fullprofile" linkedin access to our app

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $225 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We develop a mobile application for hiring, we need to get r_fullprofile by applying for LinkedIn partnership after the new API policy. we need someone who can complet this task .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online