android launcher developing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Hello

I am seeking a android launcher.

1, the launcher icon on the tile, not form a drawer. Layout customization

2, support Android more than 4 models, mainstream models can run normally

3, there are launcher custom modification experience, the latter can provide technical support.

If you can provide me your previous android launcher, please bid.

Best Regards

Lee.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online