Đã đóng

build android and iphone app for auction website.

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1051 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

we want to develop mobile app for iphone and android for website

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online