Đã đóng

create shipping activity. to ship and print orders via activity.

Dự án này đã được trao cho ashawat598 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

My application brings in sales orders from Amazon.

I need you to create a "ShipOrdersActivity" where the user will set the weight and dimensions of packages being shipped, then using the ups or USPS API, will download the label to be printed via Google cloud printing.

after this is done, the tracking number and other fields are saved and uploaded back to Amazon to mark the order as shipped.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online