Đã đóng

porting android x86 adaptation

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I have a x86 MiniPC based on intel Atom Z3735F. (you can see hardware details here: [url removed, login to view])

I did instaled the Android-x86 from [url removed, login to view]

But have some problems about driver and stability.

By example: Bluetooth not works, power button not works with ACPI and some time it freeze.

I talked with manufacturer and they can supply hardware details if necessary.

I Can provide remote acesses to MiniPC to test.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online