Đã đóng

Написать программу

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2433 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Briefly I will describe the task:

software which changes system parameters is necessary (imei, guid, android id, etc.). I will more precisely describe in case of personal contact, also the task of software includes automation of installation of applications with google play + some moments with a proxy. Diagram of operation of software:

Change of system parameters - click-through - installation of the application - application opening.

For check on an automatic bot, write, please, "I am a freelancer" - thank you for understanding

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online