Còn mở

some information about android security checks

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1256 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We have a android application.

Whenever any usb device connects to a device, it copies images from that device and stars playing them in sequence.

For the first time when pen drive is connected to android [url removed, login to view] asks some security questions like.

Do you want to give access to this USB device?

I dont want this security check .I want my android device to allow access to any device connected.

I want someone to find settings to remove such security checks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online