Đã đóng

white an android development - urgent

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $693 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I am looking for full time android developer who can complete my project in time

Please bid if you are full time developer and also not a middle man.

Happy bids

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online