Đã hoàn thành

Animate 2 Videos Into 2D Animation In Specific Style (I provide sample)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Yknox với giá $137 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $133 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

You are required to animate 2 of my normal videos (these are provided to only selective animators). Please provide your work sample, I need high quality 2D animation which has smooth animation, music and story.

Requirement

- Speaking English

- Be available online

- Regular updates

Thanks

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online