Đã đóng

Re: Animated Music Video

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $898 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $1200 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I am looking for someone creative to animate a 3-minute music video to promote an upcoming album.

I am NOT looking for Flash.

I am NOT looking for AfterEffects.

I am not interested in making an explanation video or a learning video. This isn't corporate. This is art.

I prefer stop motion, but I am open to other ideas (depending on what you bring to the table). Weird, experimental, artistic, creative work preferred to commercial work.

If you've read the description, please preface your bid with the word "jellyfish", otherwise, I will ignore your post. There are way too many people on here that don't read the description. Thank you.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online