Đã đóng

Create a Explainer Animation Video (30s - 60s)

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $255 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hi! I am looking for a video animation explainer for a Real Estate Ad. The aim of the Ad is to promote myself as a Real Estate Agent here in Singapore. The video scenes shall be in the following order: 1) Shall start with a problem by people who are looking at selling, buying or renting a place. 2) An intro of myself as a Real Estate Agent 3) I help those people earlier achieve their needs. 4) They are happy! 5) My contact information. Call now! Yep that's about is. A short 30s - 60s will do with a nice happy background music or a voiceover(preferably).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online