Đã đóng

Create a 40-50 second animated video

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need a simple animated promotional video created for my website using a mix of flat lay and stop-motion animation style with cut out photo objects and text. The video will describe the contents of a smoothie mix product and how to take it (mix in water).

Style inspiration:

1. How to Make a Jammer Radler: [url removed, login to view]

2. Session Tequila: [url removed, login to view]

Storyboard will be supplied, as will product images to use in the animation.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online