Đã đóng

Create simple motion/animated graphics in After Effects

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫4533362 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫700000 - ₫5500000 VND
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need a template graphic similar to the one in the bottom left of this video: [url removed, login to view]

Must include:

- Countdown animation (and ability to customize countdown to other times, example: 45 seconds)

- Text rotation animation when current exercise is done and new exercise starts

Output file details:

- Adobe After Effects, compatible with CS6

- 1920x1080 @25fps

Please let me know if any questions :)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online