Edit Existing After Effect Logo - ( Circles to Squares )

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

We purchased a video from VideoHive see link.

1. We are looking to add our logo to the video.

2. Replace the current circles that drop into the shape with squares. This can't be done through the after effects file however. The circles that fill the logo is just a MP4 file. We know an after effect plugin can do the job.

We have attached both a screenshot that shows the circles we want to be sqaures and also attached the video itself.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online