Đã đóng

Edit Existing After Effect Logo - ( Circles to Squares )

Dự án này đã được trao cho BKillough với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We purchased a video from VideoHive see link.

1. We are looking to add our logo to the video.

2. Replace the current circles that drop into the shape with squares. This can't be done through the after effects file however. The circles that fill the logo is just a MP4 file. We know an after effect plugin can do the job.

We have attached both a screenshot that shows the circles we want to be sqaures and also attached the video itself.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online