Đã đóng

Edit Intro Video and add Our Logo

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $30 - $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Mô tả dự án

We have purchased a video from [url removed, login to view]:

[url removed, login to view]

We need someone to replace the Envato logo with our logo and then match the color effects to match our logo.

We will provide our logo. We want our logo to appear first and then our web address (we will include this graphic, as well)

This will be a simple project for a graphic designer

Dallas, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online