Còn mở

.GIF and Video Creation

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $120 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Here is the requirement:

1, One cherry blossom flower rotate and falls and stays put next to product image and don't fall again it stops and stay there as constant with the Product.

2, At the same time when one cherry blossom flower rotate and falls, words with cherry blossom flower appear that reads "Be The Better Change. (Period)" Where Be The Better Change is written using pink cherry blossom flowers and . (Period) is written in red cherry blossom flowers and than all those tiny word flowers Fall and repeat the process for the .gif file but the product and the one big cherry blossom flower remains constant.

3, The tiny word flowers fall and reappear and continue the same process again while one cherry blossom and cup remain Constant. First make the video and show it to me before converting it to .Gif file. For video make the process repeat 2 times. big one cherry-blossom falls and stay next to our product slightly touched at the same time the word flowers appear and start falling after 3 sec when the Bog cherry Blossom flower rest next to the product. than the words keep remain the process but one big cherry blossom flower remains the same next to the product.

Pictures will be provided atfer selection*

Pompano Beach, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online