Đã đóng

Hire an Animator

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2280 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 CAD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

We'd like to make a 1 minute commercial, promoting Gfresh.com.

We want animation laid over real-life video...see the video at the top of this website for an idea on what we want: [url removed, login to view]

Let me know estimated quote for the whole project, as well as timeline.

Please include links to your demo reel, many thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online