Đã đóng

Video Editing for a Youtube Vlog

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $125 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I edit someone that can edit my youtube vlogs. Add music, cut aways, animation etc..

Video length between 5-8 minuets. Make my videos mainstream & entertaining, work your magic. Send me your offers & prices.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online