Đã hoàn thành

create 2d animation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi legendanimation với giá $100 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Good evening!

I need a 2D animation like this: [url removed, login to view]

The animation will have arround 2 min + -

I will provide you the lyrics and also the music.

Let me know also the time you need for one animation

If you are not fluent in English please do not bid

Thank you very much for the time!

Have a great day!

Alin

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online