Đã đóng

create video animation of company logo

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $132 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

Create a video animation of our company logo, showing creative animation of the central colours and shape that forms a part of our logo, and then animating the wording into the scene, then bringing in a brand message. All in around 5 seconds.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online