Đã đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £529 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

I am looking for a simple animated video to be made from a script provided - up to 2 minutes in length (i have a video of the same style which needs copying). We need a voiceover included - female, relaxed english speaking. I will need a storyboard making for my client to review and advise on amends if needed. We have the assets included. The final video needs to be provided in MP4 format as well as on a private hidden youtube link.

The animation needs making during March 2017 for completion last week of March 2017.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online