Đã đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £258 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Project - "Simple Little Things"

Youtube mini movie series. 2D animated series with videos being 45-60sec long.

Goal - 'We set out to tell simple stories that happen everyday around us but we often miss them in our busy lives'.

Style - Line drawn animation, Minimal Value in backgrounds, Hint of color when necessary.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online