Còn mở

Adult Voiceover

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $46 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

We are looking for female voiceover talent willing to do an explicit 600-word recording (.mp3 or .wav) based on a script we will provide. We have many scripts in our product queue, and there is the potential for several future gigs if things go well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online