Đã đóng

Personal Assistant

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £12 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

This is a first stab at getting a personal assistant paid on a per call, per job basis.

You must be / have:

- UK resident (I employ from anywhere but this job is UK only);

- able to answer Mon-Fri 9-5 (or near) on Skype to a number I will provide;

- an excellent telephone manner;

- have good general IT skills: data entry, spreadsheets, Google Docs.

Desirable for additional work:

- proofing and copy-writing skills;

- understanding of Joomla;

- understanding of basic HTML/CSS;

- have experience of being a receptionist;

Helpful would also be:

- based in Midland, NW England or Wales.

Work will not be a flood ... it is a slow build type of job. My work is software design and web development.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online