kodi tv app open suorce if someone knows kodi msg me..

Đã Đóng

3 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

pedrogaspar57

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
xboyarslan82

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
RetroVoid

I have Kodi on my Amazon fire stick, and I can help with assistance.

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0