Đã Đóng

measure

go to a site take pictures and measure area where cubicle curtians will be installed

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lắp ráp nội thất

Địa điểm: Lake Charles, United States

Xem thêm: pictures site hate julia, changing pictures site, login area flash site, need pictures site, display facebook pictures site, iphone upload pictures site, pictures site tabs, viewing area web site, members area web site, copy pictures site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14401520

1 freelancer đang chào giá trung bình $138 cho công việc này

mmcconathy

A proposal has not yet been provided

$138 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0