Còn mở

Write new book in arabic

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $436 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

i have a new idea and i want to make a book around it . but i need a smart writer who has the ability to write this book . i will send you a sample that explain my idea and to demonstrate it. you should be a native arabic speaker .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online